אג'יאל
חטיבה ערבית


זמני
הסעות
עלינו
בתקשורת


חדש
​בתנועה


מרכז
הדרכה


​הרשמה 
ותשלומים
זה הזמן להתחבר#שנת שירות בשומר הצעיר
 !שנה טובה למשלחת החלוץ 


מעלים ערך: מחזירות נשים להיסטוריה
לאה המרשטיין-זילברשטיין: קשרית השוה"צ והאי"ל

​​​​טלפונים חשובים במפעלי התנועה


  • טלפון חירום (פעיל במפעלים ארציים) 052-4840640
  • דגן לברן - רכז מפעלים 052-4840603